Hal­li­tus

Hal­li­tuk­sel­la on kes­kei­nen roo­li yh­dis­tyk­sen toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa, järj­est­ämi­se­ssä­ ja ke­hit­täm­is­ess­ä. Tech­ni­ca ry:n hal­li­tus koos­tuu vii­des­tä hen­ki­löst­ä. Ot­taak­se­si yh­teyt­tä ko­ko hal­li­tuk­seen läh­et­ä sähk­öpo­sti­ osoit­tee­seen tech­ni­ca[ät]ut­u.fi

Ven­la Us­ka­li

Pu­heen­joh­ta­ja

Alek­si Pel­ko­nen

Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

Jas­min Vai­nio

Ta­lou­den­hoi­ta­ja ja kou­lu­tus­po­liit­ti­nen vas­taa­va

Saa­ra Mäk­el­ä

Sih­tee­ri ja yri­ty­syh­teis­työv­ast­aav­a

No­ra Kull­berg

Tuu­to­ri­vas­taa­va